Bakterie do szamba i do oczyszczalni przydomowych

Bakterie do szamba i do oczyszczalni przydomowych

W oczyszczalni ścieków udaje się naśladować naturę. Zarówno w przyrodzie, jak i w przydomowej oczyszczalni ścieków podstawa usuwania zanieczyszczeń jest taka sama: bakterie. W przypadku oczyszczania w przydomowej oczyszczalni ścieków najpierw następuje wstępna filtracja substancji o określonej wielkości, a następnie filtracja substancji o mniejszej wielkości. Po fazie filtracji następuje faza oczyszczania biologicznego.

Bakterie – wspólna płaszczyzna między naturą a oczyszczalniami ścieków

W oczyszczaniu wody bakterie mają zazwyczaj negatywną konotację. Jednak w pewnych przypadkach mogą one mieć również pozytywną stronę w procesie oczyszczania ścieków. Dzieje się tak dlatego, że niektóre bakterie powodują, że zanieczyszczenia tracą swoją zdolność do szkodzenia ludziom. Metoda ta jest stosowana tylko w przypadkach, gdy zanieczyszczenia mogą być przyswojone przez bakterie.

Naturalną tendencją w przyrodzie jest powrót ekosystemu do zdrowia. Obserwując ten rodzaj bakterii zdolnych do unieszkodliwiania pewnych rodzajów zanieczyszczeń, możemy zauważyć, jak natura posiada mechanizmy regeneracji. Pomimo tego faktu, „ręka” człowieka pomaga naturze. Szambo przydomowe jest w stanie uzdatnić wodę w procesie, który w naturze wymagałaby dużo więcej miejsca i czasu.

Do szamba i oczyszczalni polecamy: https://www.target.com.pl/produkty/dom-i-balkon/inne/szambo-i-oczyszczalnie/

Bakterie – podstawa biologicznego oczyszczania

Bakterie do oczyszczalni są podstawą oczyszczania biologicznego. Przeprowadzany jest cały proces biologiczny, który pozwala bakteriom tłumić występujące zanieczyszczenia. Mikroorganizmy te wykorzystują obecne w wodzie składniki odżywcze i materię organiczną do wzrostu i rozmnażając się, tworzą makroskopowe kłaczki. Po osiągnięciu masy krytycznej możliwe jest przystąpienie do dekantacji, w wyniku której uzyskuje się wodę wolną od zanieczyszczeń. Zwykle zastosowanie tego systemu polega na usuwaniu biodegradowalnej materii organicznej. Zastosowanie tej metody jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych w przydomowym szambie ze względu na jej prostotę i niski koszt wykonania.
Oczyszczanie biologiczne ze względu na swoją prostotę i niski koszt jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych metod oczyszczania ścieków.

Rodzaje bakterii wchodzących w skład biologicznego oczyszczania ścieków

To właśnie dzięki zużyciu tlenu bakterie do szamb, są w stanie przetwarzać materię organiczną. Zasadniczo, oczyszczalnia przydomowa może korzystać z dwóch rodzajów bakterii: oczyszczających i nitkowatych i beztlenowych. W przypadku bakterii oczyszczających jest to rodzaj bakterii tlenowych. Jednak w przypadku bakterii nitkowatych, nie potrzebują one tlenu do działania. Istnieje jeszcze jedna możliwość, a są nią bakterie, które w ogóle nie potrzebują tlenu.

Polecane bakterie do szamb: https://www.target.com.pl/produkty/preparat-do-szamb-kartonik

Grupy bakterii tlenowych

Bakterie tlenowe sprzyjają procesom utleniania i nitryfikacji. Jednak, aby przeprowadzić te procesy, potrzebują tlenu. Jednym z aspektów, który należy wziąć pod uwagę, jest odporność bakterii. Żyją one w zakresie od 9 do 28 stopni Celsjusza. Ponadto pH, które mogą wytrzymać, mieści się w przedziale od 5,0 do 7,0.

  • Pseudomonas: Są w stanie przetwarzać alkohole, kwasy tłuszczowe, węglowodory, parafiny, wśród innych substancji organicznych.
  • Nitryfikacyjne: umożliwiają utlenianie związków azotu.
  • Bakterie nitkowate: odpowiadają za utlenianie związków węgla.

Grupy bakterii beztlenowych

Proces beztlenowy rozwija się dzięki metabolizmowi przetwarzanemu przez różne bakterie. Są to bakterie syntroficzne, których podstawową osobliwością jest wywoływanie reakcji chemicznej ze związkiem różnych typów. Możemy wyróżnić cztery różne typy bakterii, które biorą udział w metabolizmie materii organicznej.

  • Hydrolityczne. Ten typ bakterii ma na celu rozbicie złożonych wiązań takich jak białka, celuloza czy lipidy, które są zawarte w monomerach lub cząsteczkach takich jak aminokwasy.
  • Bakterie fermentacyjne kwasotwórcze. Ich funkcją jest przekształcanie cukrów i aminokwasów m.in. w kwasy organiczne, CO2 czy alkohole.
  • Acetogenne. Ten typ bakterii, poprzez metabolizm, wytwarza H2. Ponadto są one w stanie przekształcić kwas propionowy, masłowy i niektóre alkohole w substancje takie jak octan, wodór i dwutlenek węgla.
  • Metanogenne: Jest to typ bakterii, które poprzez metabolizm wytwarzają gaz metanowy.

Materiał powstał przy współpracy z https://www.target.com.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *